Skip to content
05.02.2011 / Fliker09

«Alex, ajută-mă!» sau cum să obţin acces la distanţă la calculatorul dvs


Acest articol îl dedic acţiunilor necesare de îndeplinit de prietenii mei pentru ca eu să fiu capabil să îi ajut. Sunt foarte receptiv la rugăminţile dvs dar tot mai des sunt nevoit să refuz. De ce? Totul e simplu — timpul. Şi cel mai incomod pentru mine în situaţie dată — necesitatea de a vă vizita, adică să fiu prezent fizic pe lângă dvs. Nu mie greu să vă ajut dar cheltuielile de timp pentru drum prezintă o problemă. Aceasta e doar un aspect. Celălalt aspect este timpul convenabil pentru acordarea ajutorului. Coordonarea în timp uneori este foarte complicată… Şi deseori se întâmplă că timpul necesar pentru soluţionarea problemei dvs este cu mult mai mic decât timpul necesar pentru cele menţionate mai sus. De aceea am decis că este necesar de a precauta o metodă de a vă ajuta la distanţă… De mai demult mă gândeam asupra acestei întrebări şi iată am realizat aceasta într-o formă convenabilă!

Pentru început voi menţiona că soluţia găsită este practic universală. Am întrebuinţat «practic» din cauza unor restricţii. Prima restricţie — aceasta sunt Windows 95,98 şi Millenium. Eu pot să le accesez la distanţă. Dar! Nici un fel de driver de accelerare a graficii (despre el mai jos) şi accesul este posibil doar pentru calculatoare accesibile direct din exterior (aceasta este deja a doua restricţie). Exemple de calculatoare neaccesibile direct din exterior sunt acele care se află în reţele locale (ele utilizează NAT) şi acele care accesează Internetul prin intermediul modemului ADSL (ei de asemenea posedă NAT dar soluţionarea este relativ simplă. Voi scrie un articol aparte pe această temă).

Ce priveşte sistemele Windows după Millenium (adică 2000, XP, Vista şi 7) restricţii lipsesc. Driverul accelerării graficei lucrează minunat şi accesarea este posibilă în orice situaţie, adică chiar dacă calculatorul dvs este inaccesibil direct din exterior. Pentru început vă voi descrie procesul de instalare a aplicaţiei principale care şi ne permite accesarea la distanţă. Aplicaţia se numeşte TightVNC. Poate fi descărcată de aici:

http://www.tightvnc.com/download/1.3.10/tightvnc-1.3.10-setup.exe

sau de aici (de pe «oglindă» creată de mine):

http://www.mediafire.com/file/db9v7y35x2yqzy3/tightvnc-1.3.10-setup.exe

Înainte de a începe o observaţie valabilă şi pentru instalarea aplicaţiilor ulterioare. Dreptunghiul roşu semnifică acţiune necesară de îndeplinit în primul rând. Elipsa roşie semnifică acţiune necesară de îndeplinit în ultimul rând. Pe parcursul instrucţiunii eu voi comenta.

Pornirea TightVNCComentariu: Screenshot-urile au fost făcute în sistemul rusificat Windows. Dar aceasta nu prezintă o dificultate — în toate limbi ferestruicile arată la fel şi acţiunile necesare de îndeplinit sunt aceleaşi. Aici noi pornim aplicaţia descărcată anterior. Vă recomand să scoateţi «păsărica» acolo eu am indicat.


Începutul instalării TightVNC

Selectarea mapei pentru instalarea TightVNC

Selectarea componentelor TightVNC spre instalare

Mapa TightVNC în meniul principal

Asociaţiile de fişiere TightVNC

Ultima etapă înainte de instalare a TightVNC

Finisarea instalăţiei TightVNC

Comentariu: Noi am finisat instalarea aplicaţiei noastre. Acuma o pornim. Pentru aceasta ne ducem în meniul Start — All Programms — TightVNC — Launch TightVNC Server. În continuare vom vedea aceasta:


Deblocarea TightVNCComentariu: Aşa arată avertizarea sistemului de securitate. În aşa fel el arată în Vista şi 7. În XP ea va arata altfel dar principiul rămâne acelaşi. Punem «păsărica» şi gata (aş vrea să menţionez că în unele compilaţii neoficiale a sistemelor din familia Windows avertizările de la sistemul de securitate în genere complet lipsesc). În rezultat obţinem aşa o ferestruică:


Setarea parolelor TightVNCComentariu: Unicul ce este necesar de modificat — cele două parole. Prima răspunde pentru controlul deplin asupra calculatorului dvs. A doua răspunde pentru acces doar cu vizionare  (adică eu nu voi fi capabil să controlez mouse-ul dvs sau să tapez text, numai să vizionez cele ce au loc pe desktop-ul dvs). Ele trebuie să fie DIFERITE şi nu mai lungi de 8 simboluri. Introduceţi-le (din cifre şi numere) şi apoi numiţi una din ele mie înainte de sesiune de ajutor. După ce veţi apăsa OK aplicaţia se va ascunde în tray (cum aceasta arată priviţi mai jos).


Am finisat cu instalarea aplicaţiei principale. Dacă veţi continua cu instalarea aplicaţiilor ulterioare este necesar înainte de aceasta de închis TightVNC Server. Pentru aceasta apăsaţi tasta dreaptă a mouse-ului  asupra iconiţei aplicaţiei noastre în tray (în colţul drept de jos a desktop-ului) şi selectaţi punctul Close TightVNC Server :

Închidem TightVNC

Acuma, luând în consideraţie sistemul dvs (despre aceasta am menţionat mai sus) instalăm sau nu instalăm driver-ul accelerării graficei. În privinţa driver-ului.  Ce el ne permite să obţinem? TightVNC îl poate folosi şi la prezenţa lui el este capabil mai efectiv să actualizeze acea imagine pe care eu o văd accesând calculatorul dvs. Driver-ul se numeşte DFMirage. El poate fi descărcat aici:

http://www.demoforge.com/tightvnc/dfmirage-setup-2.0.301.exe

Trecem la instalarea lui:

Începutul instalării DFMirage

Acordul de licenţă DFMiargeComentariu: Selectăm punctul pe care l-am evidenţiat.


Selectarea mapei pentru instalarea DFMirage

Instalarea DFMirage

Finisarea instalaţiei DFMirageComentariu: Iată şi am finisat instalaţia driver-ului necesar.


În principiu, după instalarea aplicaţiei necesare şi a driver-ului putem trece la obţinerea accesului la distanţă şi acordarea ajutorului. Dar! Cum deja am menţionat anterior calculatorul dvs poate fi inaccesibil direct din exterior. Cum aceasta poate fi stabilit? Cea ma simplă metodă — de a încerca de a obţine acces la distanţă la calculatorul dvs. Pentru aceasta porniţi TightVNC Server, numiţi prima parolă şi adresa dvs IP. Cum să aflăm adresa noastră IP? Foarte simplu. Doar accesaţi site-ul următor:

http://2ip.ru/

Accesând acest site veţi observa în stânga inscripţia Ваш IP адрес. Iată aceasta cifră cu puncte şi este adresa dvs în reţeaua Internet. Dacă eu voi putea primi acces aceasta va însemna că dvs sunteţi accesibil direct din exterior.

Un caz particular reprezintă situaţia când una dintre părţile este inaccesibilă direct din exterior. Deoarece până acuma eu descriam modalitatea în care eu pot ajuta din partea mea, în cazul dat dvs sunteţi acea parte care este inaccesibilă din exterior. Şi pentru acest caz TightVNC dispune de o soluţie. Ea este foarte simplă. Este necesar ca de obicei să porniţi TightVNC Server. După aceasta este necesar să apăsaţi butonul drept al mouse-ului asupra iconiţei lui care se află în tray (imaginea corespunzătoare este accesibilă mai sus, acolo unde eu am descris cum să opriţi aplicaţia dată) şi să alegeţi Add New Client… În rezultat veţi obţine următoare ferestruică:

Permitem conectarea din exterior

Comentariu: Aici dvs introduceţi adresa mea IP şi apăsaţi OK.

În acest moment la mine va fi pornită o aplicaţie care va aştepta conexiune. După ce veţi apăsa OK eu voi obţine acces la dvs.

Pentru a rezolva problema accesării directe din exterior (aceasta în caz de dacă eu n-am putut obţine acces la distanţă în încercare de test descrisă mai sus şi eu de asemenea nu sunt accesibil din exterior! Eu voi avertiza dacă voi fi inaccesibil din exterior la momentul acordării ajutorului) noi vom instala a doua aplicaţie. Ce ea ne oferă? Ea ne permite de obţinut acces la calculatorul dvs indiferent de orice bariere. Ce anume ea îndeplineşte? A doua aplicaţie creează o reţea virtuală care ne permite să unim calculatoarele a meu şi a dvs într-o reţea de parcă «locală» şi în aşa fel eu pot obţine acces direct la calculatorul dvs. Deci să trecem la instalarea ei! În primul rând o vom descărca. O puteţi descărca aici:

http://www.remobo.com/download.php

Accesând pagina apăsaţi Download Now cum este arătat în imagine de mai jos:

De aici descărcăm Remobo

Acuma pornim instalatorul şi urmăm instrucţiunea mea:

Acceptăm acordul de licenţă a RemoboComentariu: Punem «păsărica» şi apăsăm Next.


Selectarea componentelor pentru instalareComentariu: Aici putem selecta componente. Dar recomand de păstrat setul cum este, va fi mai comod.


Selectarea mapei pentru instalarea RemoboComentariu: Cel mai bine de păstrat totul cum este şi de continuat instalarea.


Remobo se instaleazăComentariu: Iată aşa se instalează Remobo.


Finisarea instalaţiei RemoboComentariu: Iată şi am finisat instalarea Remobo. Acuma îl pornim (iconiţa este disponibilă pe desktop şi în meniul principal).


Începutul creării noului cont Remobo

Crearea noului cont Remobo

Introducerea datelor pentru noul cont RemoboComentariu: Aici noi creăm noul cont Remobo. Introduceţi numele de utilizator, parola, repetaţi parola şi la sfârşit introduceţi adresa poştei dvs electronice.


Deblocarea RemoboComentariu: «Păsărica» trebuie să fie PUSĂ acolo unde eu am evidenţiat.


Permitem accesarea Internetului de către RemoboComentariu: Aici «păsărica» eu deja am pus (şi este necesar ca şi dvs să o puneţi).


Finisarea creării noului cont Remobo

Ne logăm în reţeaua RemoboComentariu: Introducem numele utilizatorului şi parola, apoi ne conectăm. În rezultat obţinem iaca aşa o ferestruică mică:


Fereastra principală Remobo

Iată şi finiş. Noi suntem gata pentru acordarea ajutorului din partea mea. Ultimul ce este necesar de îndeplinit — să-mi numiţi numele dvs de utilizator Remobo şi prima parolă de la TightVNC. După aceasta eu voi fi capabil să primesc acces la sistemul dvs. Cum aceasta va arăta? Eu voi prelua mouse-ul şi tastiera dvs şi voi fi capabil să îndeplinesc orice ce voi considera necesar pentru soluţionarea problemei dvs. În orice moment dvs puteţi să interveniţi pur şi simplu mişcând mouse-ul. În caz de urgenţă puteţi închide aplicaţia principală (cum — am descris anterior).

Ca recapitulare voi repeta pe scurt instrucţiunea:

— instalăm TightVNC;

— instalăm driver-ul DFMirage;

— pornim TightVNC Server (şi schimbăm parolele);

— îmi spuneţi  parola la acces complet (acesta este cel de sus care se schimbă în TightVNC. Dacă ulterior n-o să schimbaţi ea este necesară doar în cea mai prima dată);

— aflaţi adresa dvs IP şi îmi transmiteţi-o;

— eu încerc să primesc acces la calculatorul dvs (în caz de succes — încerc să rezolv problema dvs).

Etapele de sus pot fi completate cu câteva suplimentare în caz dacă măcar una din parţile este inaccesibilă din exterior (despre aceasta am scris mai sus)!

Iar acuma voi încerca să descriu ce este necesar de efectuat pentru a obţine acces la un alt calculator (adică deja nu eu trebuie să acord ajutor, dar dvs — prietenului dvs). Setul de aplicaţii necesare nu diferă de cel descris mai sus. Diferă numai acţiunile necesare de îndeplinit. Pentru început situaţia când dvs ambii sunteţi accesibili din exterior sau numai prietenul dvs este accesibil din exterior. În acest caz este necesar de a accesa meniul Start — All programs — TightVNC şi de pornit TightVNC Viewer. Veţi obţine o astfel de fereastră:

Fereastra TightVNC ViewerComentariu: Iată şi fereastra noastră. Aici avem nevoie de câmpul cu adresa IP (aici dvs introduceţi adresa prietenului dvs) şi setarea conexiunii. În cazul în care prietenul dvs posedă un acces la Internet foarte lent (de exemplu el locuieşte în Transnistria. Acolo acces la Internet este foarte lent. Sau poate prietenul dvs până acuma accesează Internetul printr-un modem dial-up) vă recomand să alegeţi opţiunea Low-bandwidth connection. Dacă pritenul dvs posedă acces la Internet relativ adecvat atunci păstraţi neschimbată opţiunea iniţială. Dacă dvs şi prietenul dvs vă aflaţi într-o reţea atunci puteţi fără grije să selectaţi ultima opţiune. După ce aţi introdus adresa şi v-aţi decis cu setările apăsaţi Connect. Dvs veţi obţine acces la desktop-ul prietenului dvs (el va apărea într-o fereastră pe desktop-ul dvs). Pentru a finisa sesiunea pur şi simplu închideţi fereastra.


Situaţia a doua. Dvs sunteţi accesibil din exterior, dar iată prietenul dvs — nu. Eu voi descrie ce este necesar să efectuaţi (ce este necesar să efectueze prietenul dvs eu deja am descris mai sus, acolo unde eu sunt accesibil, iar dvs — nu). Dvs trebuie să lansaţi TightVNC Viewer. Va fi necesar să apăsaţi butonul Listening mode. Fereastra va dispărea şi se va ascunde în tray. Aceasta va arăta în felul următor:

TightVNC Viewer s-a ascuns în trayComentariu: Iaca o astfel de iconiţă apare când TightVNC Viewer se ascunde în tray.


După ce prietenul dvs va efectua totul întocmai cum eu am descris mai sus în cazul cu ajutorul din partea mea (asta când eu sunt accesibil din exterior, iar dvs — nu) dvs veţi obţine fereastră cu desktop-ul lui. Pentru a ne întoarce la fereastra de bază a TightVNC Viewer sau să-l oprim dvs trebuie să apăsaţi cu butonul drept asupra iconiţei lui în tray:

Meniul TightVNC Viewer în trayComentariu: Pentru a ne întoarce la fereastra de bază apăsaţi punctul de sus, pentru a opri aplicaţia apăsaţi punctul de jos.


Situaţia a treia — dvs ambii sunteţi inaccesibili din exterior. Dvs ambii veţi avea nevoie de Remobo. În rest totul e la fel ca şi în prima situaţie. Unica diferenţă — dvs trebuie să aflaţi adresa IP prietenului dvs în reţeaua Remobo. Aceasta e simplu. Dvs şi prietenul dvs trebuie să porniţi Remobo şi să vă conectaţi. Dvs întrebaţi numele de utilizator a prietenului dvs şi îl adăugaţi în lista dvs de contacte (pentru aceasta în ferestruica Remobo apăsaţi butonul Menu şi selectaţi punctul Add buddy. Introduceţi numele de utilizator prietenului dvs şi apăsaţi OK). Apoi apăsaţi cu butonul drept al mouse-ului asupra prietenului dvs în lista de contacte şi veţi obţine aceasta:

Aflăm IP-adresa prietenului nostruComentariu: Apăsăm punctul care este colorat în albastru. Acuma aveţi adresa IP a prietenului dvs!


Acuma cu ajutorul combinaţiei Ctrl+V introducem adresa prietenului dvs în fereastra TightVNC Viewer. Apăsăm Connect şi ne bucurăm!

Iată şi parcă totul. Nu pretind la titlul de cea mai exemplară şi utilă instrucţiune. Cel mai important — să ajute în chestiunea complicată de acordarea ajutorului în întrebările legate de calculator ai prietenilor mei şi a dvs!

Реклама

3 комментария

Добавить комментарий
 1. Ștefan Ciorici / Фев 8 2011 22:41

  Îmi e mai ușor să bag un trojan și să manipulez cum îmi trebuie decît să explic cuiva toată schema.
  Oricum, succes :)

  • Fliker09 / Фев 9 2011 00:08

   De fapt aş putea crea un installer unificat, automat. Indeosebi că TightVNC are posibilitatea de a lucra ca service :) Dar la moment mă gândesc la altceva — vreau să fac instrucţiunea universală, căci nu pot ajuta toată lumea :D

 2. Fliker09 / Фев 22 2011 22:51

  Iată şi am completat pe deplin instrucţiunea ;)

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

w

Connecting to %s

%d такие блоггеры, как: